Polityka Prywatności RODO w Studio Projektów

INFORMACJE DLA KLIENTA STUDIO PROJEKTÓW

 

1. Administratorem danych osobowych jest firma PPHU SAMPRO Wojciech Samołyk, ul. Pocztowa 13, 

95-054 Ksawerów, NIP:  725-001-14-22.

 

2. Firma realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży):

a) nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym

b) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

 

3. Cele przetwarzania:

a) realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę o podatkach PIT, VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity) i CIT (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343- tekst jednolity)

b) profilowanie – Firma nie prowadzi żadnych prac przy profilowaniu zautomatyzowanym

c) cel przetwarzania danych - zgodny z ustawą o podatkach – jak wyżej

 

4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.

 

5. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.

Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

 

6. Jednocześnie informujemy, że na mocy umów prowadzenia usług księgowych i kadrowych, Państwa dane: nazwa firmy, numer NIP, oraz adres, przetwarzane są w imieniu Administratora przez Firmy obsługujące PPHU SAMPRO Wojciech Samołyk.

 

 

7. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja br.) lub kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail : info@studioprojektow.com.pl

  • Instagram - Biały Krąg
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Pinterest Ikona

Masz pytania? Zadzwoń!

STUDIO PROJEKTÓW
wzornictwo tekstylne
wzory na tkaniny
 
ul Pocztowa 13
95-054 Ksawerów
 
info@studioprojektow.com.pl
+48 42 227 49 86
+48 603 870 703

© 2018 by studioprojektow.com.pl